Các anh/ chị trong nhóm giúp e với. Anh em đi làm và nghỉ làm đầu năm 2017. Bảo …

Các anh/ chị trong nhóm giúp e với. Anh em đi làm và nghỉ làm đầu năm 2017. Bảo hiểm đóng từ tháng 7/2011 đến hết tháng 12/2016. Bg ko đi làm cơ quan nào cả mà làm ngoài. Bg em muốn làm BHTN thì cần những gì ah? Có làm dc ko ah?
Cảm ơn anh/chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh/ chị trong nhóm giúp e với. Anh em đi làm và nghỉ làm đầu năm 2017. Bảo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *