Cả nhà cho e hỏi.Hóa đơn tháng 8 công ty e chuyển cho khách nhưng bên chu…

Cả nhà cho e hỏi.Hóa đơn tháng 8 công ty e chuyển cho khách nhưng bên chuyển phát nhanh làm thất lạc mất thi giờ̀ phải xử lý như thế nào ạ.Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi.Hóa đơn tháng 8 công ty e chuyển cho khách nhưng bên chu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *