Giá thành công ty gas. Nhờ các anh/chị giải đáp thắt mắt này hộ Con Trai Mien Ta…

Giá thành công ty gas.
Nhờ các anh/chị giải đáp thắt mắt này hộ Con Trai Mien Tay nhé!
Khi soát xét sổ sách kế toán Cty Gas, Con Trai Mien Tay thấy trong phần giá thành mọi người có tính cả giá trị chai gas.
Khi trao đổi thì được các anh/chị ở Cty cho biết là trong lĩnh vực gas cty nào cũng thực hiện như vậy cả.

Cho Con Trai Mien Tay hỏi là: Khi tính giá thành mọi người căn cứ vào qui định gì?
Khi tính chai gas vào giá thành mọi người có căn cứ vào văn bản vi phạm pháp luật nào không?
Tại sao mọi người lại tính giá thành như vậy?

Lĩnh vực gas khá đặc thù, nhờ anh/chị em giải đáp giúp Con Trai Mien Tay nhé!

Thanks All!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *