Mọi ng cho em hỏi tiền thuê nhà cho lao động nước ngoài e nên hạch toán thế nào …

Mọi ng cho em hỏi tiền thuê nhà cho lao động nước ngoài e nên hạch toán thế nào ạ? (Trong hđlđ có ghi tiền nhà do cty chi trả)
Ví dụ tháng 9 tiền nhà là 9 triệu₫
Em cảm ơn mọi người ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi ng cho em hỏi tiền thuê nhà cho lao động nước ngoài e nên hạch toán thế nào …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *