Help Cơ quan mình mới chuyển về thuế Hà Đông. Mình nhận được điện của c Tiến – q…

Help
Cơ quan mình mới chuyển về thuế Hà Đông. Mình nhận được điện của c Tiến – quản lý phường La Khê thứ 2 xuống kiểm tra
Mình đã mất số liên lạc của chị. Mong bạn nào biết cho giúp để gọi điện chuẩn bị hồ sơ với ạ. Nay cơ quan thuế nghỉ việc rùi. huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *