Em update KBHXH ngày 27/9/2017 , khi lập hồ sơ báo giảm em muốn đính kèm “quyết …

Em update KBHXH ngày 27/9/2017 , khi lập hồ sơ báo giảm em muốn đính kèm “quyết định thôi việc ” mà không hiển thị được file excel , chỉ thấy file jpf nhưng ko ký được . Trong hs D02-TS em báo ở cột báo giảm nhưng cứ đòi phải điền vào cột báo tăng nên e báo cả 2 cột . Em phải làm sao ạ , a/c giúp em với ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em update KBHXH ngày 27/9/2017 , khi lập hồ sơ báo giảm em muốn đính kèm “quyết …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *