E xuất hoá đơn tháng 8 ma bên nhận họ đã khai thuế k lấy lại được.giờ làm sao vớ…

E xuất hoá đơn tháng 8 ma bên nhận họ đã khai thuế k lấy lại được.giờ làm sao với cái năm 20117 này ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “E xuất hoá đơn tháng 8 ma bên nhận họ đã khai thuế k lấy lại được.giờ làm sao vớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *