Cho e hỏi là Phó giám đốc có uỷ quyền ký hoá đơn, khi ký trên hoá đơn thì đóng d…

Cho e hỏi là Phó giám đốc có uỷ quyền ký hoá đơn, khi ký trên hoá đơn thì đóng dấu treo hay dấu lên trên chữ ký ạ? và trách nhiệm của giám đốc ở trường hợp này liên quan ntn ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cho e hỏi là Phó giám đốc có uỷ quyền ký hoá đơn, khi ký trên hoá đơn thì đóng d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *