Xin phép admin cho e chia sẻ tài liệu BHXH ⚠️⚠️⚠️ TÀI LIỆU TẬP HUẤN QĐ 595/QĐ-…

Xin phép admin cho e chia sẻ tài liệu BHXH

⚠️⚠️⚠️ TÀI LIỆU TẬP HUẤN QĐ 595/QĐ-BHXH & QUY TRÌNH CẤP MÃ SỐ BHXH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SDLĐ

➡ Để hướng dẫn thực hiện các nội dung mới về nghiệp vụ thu, sổ thẻ, thu nợ; hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam, từ ngày 27/9/2017, BHXH Thành phố Hà Nội và BHXH các Quận/ Huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác bảo hiểm của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố quản lý. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo của BHXH Thành phố, BHXH các Quận/ Huyện, tham dự cùng có các đồng chí lãnh đạo, viên chức một số các phòng nghiệp vụ liên quan.

➡ Tại Hội nghị, các Báo cáo viên trình bày những điểm mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH và Công văn số 1644/BHXH-QLT ngày 07/7/2017 của BHXH Thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện. Các nội dung mới quy định về các vấn đề như đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, mức đóng và phương thức đóng; Một số lưu ý về thành phần hồ sơ tăng mới, truy thu cộng nối thời gian, thủ tục, thời hạn giải quyết hồ sơ; thanh tra, xử phạt trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Một số quy trình nghiệp vụ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT như: xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả đối với các đơn vị nợ); thành phần hồ sơ một số nghiệp vụ như: cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi nhân thân, gộp sổ BHXH…

➡ Các cụ mợ xem và tải tài liệu tại đây nhé: https://goo.gl/ukq6kC

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Xin phép admin cho e chia sẻ tài liệu BHXH ⚠️⚠️⚠️ TÀI LIỆU TẬP HUẤN QĐ 595/QĐ-…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *