SINH NHẬT WEBKETOAN LẦN THỨ 15 – KHONG MINH confession :p + 4 năm gắn bó với mộ…

SINH NHẬT WEBKETOAN LẦN THỨ 15 – KHONG MINH confession :p

+ 4 năm gắn bó với một cộng đồng nghiệp vụ (có thể gọi là cộng đồng kế toán duy nhất mà nàng ấy gắn bó trong hàng trăm cộng đồng lớn nhỏ)

+ Kết quả add hơn hơn 4000 friends kế toán 😀

+ Gặp gỡ, giao lưu, nhớ mặt và ôm hôn khoảng 400 bạn nhân sự kế toán hihii, đoán vậy

+ Và giờ thỳ đã âm mưu bỏ nghề kế toán, nhưng sẽ vẫn còn viết bài cho nghề kế toán, ở một giá trị khác, cái nhìn khác, và giải pháp khác, có tính quản trị nhiều hơn.

+ Và lời thú tội lớn cuối cùng là, từ ngày tham gia vào WKT, Khong Minh luôn thúc đẩy tinh thần phản loạn của các em kế toán, làm cho các em từ ngoan hiền sang thành đồ phá phách giống chị, thành thật là chị KhongMinh xin lỗi hihii…

Để lục lại kỉ niệm với các tình yêu của WKT, ai đã từng có những giây phút cảm xúc với WKT giống KM thì mình cùng để avatar như trên nhá. Cách thực hiện dễ ợt dưới đây 😀

Trên destop
1/Vào timeline của em, Rê chuột vào Avatar, cho update profile picture
2/Trong đó có phần Add frame để chọn nếu thích đổi. Chọn add frame, Vào góc trái search wkt15, click vào là xong, chọn thêm thời gian hiển thị bao lâu

Hết confession ^^

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

4 thoughts on “SINH NHẬT WEBKETOAN LẦN THỨ 15 – KHONG MINH confession :p + 4 năm gắn bó với mộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *