Nhờ các anh chị tư vấn giúp em với, cty e bị mất hoá đơn đầu ra liên 2 đã làm th…

Nhờ các anh chị tư vấn giúp em với, cty e bị mất hoá đơn đầu ra liên 2 đã làm thông báo báo mất với CQT và nộp phạt , sau đó em gửi bản photo liên 1 của tờ hoá đơn bị mất có đóng dấu cty kèm biên bản ghi nhận sự việc mất hđ, tb mất, qđịnh xử phạt của CQT cho bên mua. Cuối cùng kế toán trưởng bên mua phán 1 câu ” sếp ko chấp nhận tờ hđơn photo như thế bảo em báo huỷ rồi xuất tờ khác thay thế đi ? thì họ mới thanh toán ?. Em phải làm sao đây ? em báo mất chứ có bảo huỷ đâu, báo huỷ thì tìm đâu ra tờ hđơn để thu hồi ic…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *