Mọi người cho em hỏi với ạ, bên em có những khoản tiền điện, nước t12 năm 2016, …

Mọi người cho em hỏi với ạ, bên em có những khoản tiền điện, nước t12 năm 2016, đến t01 năm 2017 mới có hóa đơn. Kiểm toán đang yêu cầu năm 2016 phải tiến hành trích trước khoản và thực hiện bút toán nợ 642/có 335. Vậy khoản điện, nước này hạch toán vào năm 2016 hay năm 2017 thì đúng ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với ạ, bên em có những khoản tiền điện, nước t12 năm 2016, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *