Các sư phụ cho đệ hỏi: Hiện tại đệ ko nộp thuế TNCN ở công ty nào cả, nhưng tra …

Các sư phụ cho đệ hỏi:
Hiện tại đệ ko nộp thuế TNCN ở công ty nào cả, nhưng tra MST trên hệ thống tncnonline thấy đang hoạt động là như nào ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

One thought on “Các sư phụ cho đệ hỏi: Hiện tại đệ ko nộp thuế TNCN ở công ty nào cả, nhưng tra …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *