Cả nhà có ai rảnh giúp em sửa lỗi này với ạ, e nộp tờ khai lệ phí môn bài cho ch…

Cả nhà có ai rảnh giúp em sửa lỗi này với ạ, e nộp tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh mới thành lập mà ko đc, e cảm ơn cà nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà có ai rảnh giúp em sửa lỗi này với ạ, e nộp tờ khai lệ phí môn bài cho ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *