Cả nhà cho em hỏi chút ạ, công ty em mới nhận được công văn phạt nộp phạt chậm n…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ, công ty em mới nhận được công văn phạt nộp phạt chậm nộp thuế như trên thì em phải xử lý thế nào ạ? Em có thể nộp phạt qua mạng hay phải nộp trực tiếp ạ, lần đầu giải quyết việc này nên chưa có kinh nghiệm ạ mong cả nhà giúp đỡ em. Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ, công ty em mới nhận được công văn phạt nộp phạt chậm n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *