Em đang làm tờ khai thuế TTĐB chỉ tiêu số 8 em gõ số tiền bằng chỉ tiêu số 9 thì…

Em đang làm tờ khai thuế TTĐB chỉ tiêu số 8 em gõ số tiền bằng chỉ tiêu số 9 thì bị báo lỗi không cho ghi, em nghĩ do phần làm tròn số, có ai gặp trường hợp này rồi hướng dẫn giúp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 28, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Em đang làm tờ khai thuế TTĐB chỉ tiêu số 8 em gõ số tiền bằng chỉ tiêu số 9 thì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *