Mọi người cho em hỏi, một cty vừa mới ký hợp đồng với bên em và lấy 1 lô hàng lô…

Mọi người cho em hỏi, một cty vừa mới ký hợp đồng với bên em và lấy 1 lô hàng lô này gối đầu, giữa tháng cty đó thông báo thay đổi pháp nhân, điều lạ là thay đổi luôn mã số thuế, em mới noi ktoan bên đó thanh lý hợp đồng va xuất hóa đơn trả hàng mới ký hợp đồng mới được nhưng họ ko chịu xuất hóa đơn trả hàng mà chỉ ký hợp đồng thanh lý và đồng thời ký hợp đồng mới, theo như em biết thay đổi mst là 1 cty hoàn toàn mới, vậy cho em hỏi giờ ký thanh lý hợp đồng công nợ còn có thể ghi trong biên bản thanh lý là công nợ sẽ chuyển qua cty mới được không mọi người, nhờ mọi người cho em ý kiến với. Em cảm ơn.!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi, một cty vừa mới ký hợp đồng với bên em và lấy 1 lô hàng lô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *