cho e hỏi tý ạ, công ty e có trường hợp đóng bảo hiểm đến 15 tháng 10 là tròn 1…

cho e hỏi tý ạ, công ty e có trường hợp đóng bảo hiểm đến 15 tháng 10 là tròn 1 năm. nhưng mùng 1 tháng 10 họ lại xin nghỉ việc, vậy họ có được làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp ko ạ. em cám ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “cho e hỏi tý ạ, công ty e có trường hợp đóng bảo hiểm đến 15 tháng 10 là tròn 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *