Nhờ anh chị tư vấn giúp em: Công ty em đi tham dự một chương trình về phát triể…

Nhờ anh chị tư vấn giúp em:

Công ty em đi tham dự một chương trình về phát triển kinh doanh phần mềm ở Singapore. Ban tổ chức trợ cấp chi phí đi lại và ăn ở.

Nay họ yêu cầu bên em xuất hóa đơn cho công ty họ, để họ thanh toán chi phí đi lại, ăn ở em đã bỏ ra từ trước.

Vậy em nên xuất hóa đơn như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *