Mọi người cho mình hỏi với ạ Người quen của mình đóng BH bắt buộc đến hết năm 20…

Mọi người cho mình hỏi với ạ
Người quen của mình đóng BH bắt buộc đến hết năm 2014 là được hơn 4 năm, sau đó nghỉ việc, tạm dừng ko đóng.
Từ T10/2016 tới T3/2017 có đóng BH tự nguyện ( BH y/c nộp tiền trước).
Tới cuối T3/2017 thì phát hiện có bầu và đã đóng BH bắt buộc từ T4 đến nay.
Dự kiến sang T10 sinh
Nếu như sinh vào cuối T9 mà chưa đủ 6 tháng đóng liên tục thì trường hợp này có được hưởng chế độ thai sản ko ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi với ạ Người quen của mình đóng BH bắt buộc đến hết năm 20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *