Chào cả nhà KT, cho e hỏi là tháng trước e chưa trích chi phí khấu hao cho 1 tài…

Chào cả nhà KT, cho e hỏi là tháng trước e chưa trích chi phí khấu hao cho 1 tài sản cố định(lý do bên mua sắm chuyển hồ sơ chậm) thì tháng này e trích bù được ko ạ??? hoặc có phương án nào hay hơn ko ạ? các cao thủ cho e xin cao kiến với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *