Các bác cho em hỏi, công ty em là công ty TNHH MTV, chủ sở hữu góp vốn kinh doan…

Các bác cho em hỏi, công ty em là công ty TNHH MTV, chủ sở hữu góp vốn kinh doanh bằng Tiền mặt có được không ạ, cho em luôn TT, NĐ nào hướng dẫn được không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 26, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các bác cho em hỏi, công ty em là công ty TNHH MTV, chủ sở hữu góp vốn kinh doan…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *