NÔNG DÂN VÀ KẾ TOÁN Muốn ăn được quả ngon thì phải bắt đầu từ khâu Làm đất -> …

NÔNG DÂN VÀ KẾ TOÁN

Muốn ăn được quả ngon thì phải bắt đầu từ khâu Làm đất -> Chọn giống -> Gieo trồng -> Chăm sóc -> Thu hoạch. Kế toán cũng vậy.

Đừng chờ đến khi hái quả vào nhà rồi mới tìm cách ngâm chất này chất nọ cho quả nó chín nó ngon. Làm vậy có khi quả nó úng, nó hư luôn chứ ngon sao nổi?

Học kế hay bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, nếu bạn nào có cái suy nghĩ: “Kiến thức lúc học không quan trong, đi làm thực tế khác hoàn toàn với đi học”, thì xin chúc mừng bạn, bạn có đi làm bao lâu đi nữa thì mãi chỉ là một con robot, một cổ máy làm theo lập trình mà thôi. Vì bạn chỉ biết cắm đầu làm theo sự hướng dẫn của người khác chứ có hiểu con khỉ gì về việc mình làm đâu.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 25, 2017

account_box admin

5 thoughts on “NÔNG DÂN VÀ KẾ TOÁN Muốn ăn được quả ngon thì phải bắt đầu từ khâu Làm đất -> …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *