Em đang mua chữ ký số Viettel nhưng nhận được hợp đồng mà dấu và chữ ký là in mà…

Em đang mua chữ ký số Viettel nhưng nhận được hợp đồng mà dấu và chữ ký là in màu.
Có anh chị nào dùng chữ ký số Viettel xem hộ em hợp đồng có giống thế này không ạ?
Và hợp đồng này có hiệu lực không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em đang mua chữ ký số Viettel nhưng nhận được hợp đồng mà dấu và chữ ký là in mà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *