Các ac cho e hỏi ti. Khi thay đổi người đại diện pháp luật thì đối với chữ ký s…

Các ac cho e hỏi ti. Khi thay đổi người đại diện pháp luật thì đối với chữ ký số phải làm thủ tục gì để mình tiếp tuyến nộp thuế ah. Cảm ơn ac nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 24, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các ac cho e hỏi ti. Khi thay đổi người đại diện pháp luật thì đối với chữ ký s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *