Hiện tại công ty em đang bị chênh lệch đầu vào. Số lượng dư khá nhiều. Nên bây g…

Hiện tại công ty em đang bị chênh lệch đầu vào. Số lượng dư khá nhiều. Nên bây giờ e đang tìm đối tác công ty nào bị hụt đầu vào để cân đối nhé. Cần tất cả sự hổ trợ của anh chị em kế toán và các công ty. Công ty hoạt động ở Thủ Đức, TP.HCM nhé mọi người. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Hiện tại công ty em đang bị chênh lệch đầu vào. Số lượng dư khá nhiều. Nên bây g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *