e kinh doanh hộ cá thể lĩnh vực sx, mua bán đồ gỗ. giờ muốn thành lập cty nhưng …

e kinh doanh hộ cá thể lĩnh vực sx, mua bán đồ gỗ. giờ muốn thành lập cty nhưng về phần kế toán còn non nên nhờ ace hướng dẫn giúp e hoặc có địa chỉ chuyên về kế toán ngành mộc giới thiệu cho e học thêm. cam on mn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 23, 2017

account_box admin

5 thoughts on “e kinh doanh hộ cá thể lĩnh vực sx, mua bán đồ gỗ. giờ muốn thành lập cty nhưng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *