Còn Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui – Kỳ Thi Đại Lý Thuế 2017 – Chào a, anh là a. Bảo …

Còn Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui – Kỳ Thi Đại Lý Thuế 2017

– Chào a, anh là a. Bảo phải không ạ ?
– Uh, mình là Bảo
– Hôm nay a cũng đi thi ah, e lo quá
– Uh, mình cũng lo lắm
– E lo đủ thứ, mà a lo gì !? e thấy a bla bla bla
– Coi vậy chứ mình lo thuế TTDB. Ngày mai, đề mà có sắc thuế TTDB là coi như mình xong phim, vì thuế TTDB mình cũng không nhớ hết các thuế suất
– E cũng vậy ! nhưng mà a còn mấy phần kia, cũng đậu thôi
– Ah không, mình chỉ mới ôn thuế TTDB thôi, còn mấy phần kia mình chưa ôn
– ….

– E chào a. Bảo

– Chào e. hôm nay e thi mấy môn

– Dạ e thi 2 môn

– A cũng vậy. nhà e gần đây không?

– Nhà e cũng xa, đi cả tiếng

– A cũng vậy

– Vậy ah, vậy trưa mai anh em mình kiếm khạch sạn nghỉ trưa nha

– ờ ờ ờ ???? (em muốn anh sống sao)

…..
cuộc đời như nước chảy hoa trôi !

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 23, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Còn Gặp Nhau Thì Hãy Cứ Vui – Kỳ Thi Đại Lý Thuế 2017 – Chào a, anh là a. Bảo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *