cho em hỏi về vấn đề xuất hoá đơn thu hộ , chi hộ : Công ty em (gọi tắt công ty…

cho em hỏi về vấn đề xuất hoá đơn thu hộ , chi hộ :
Công ty em (gọi tắt công ty A)nộp hộ công ty B: phí DO , VSC lên hãng tàu , (Vì cty B thuê Cty em vận chuyển .)Hãng tàu xuất hoá đơn đó về công ty A.Giờ cty B đòi bên công ty A xuất ngược lại hoá đơn đó . Cho em hỏi em sẽ hạch toán đó như thế nào và hoá đơn đó có kê khai thuế ko ah ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 23, 2017

account_box admin

5 thoughts on “cho em hỏi về vấn đề xuất hoá đơn thu hộ , chi hộ : Công ty em (gọi tắt công ty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *