e chào các anh chị Em đang làm kê khai bảo hiểm lần đầu trên phần mềm của VNPT. …

e chào các anh chị
Em đang làm kê khai bảo hiểm lần đầu trên phần mềm của VNPT. Em làm tăng mới cho nhân viên vì họ mới làm ở công ty nhưg họ có sổ BH rồi ạ, nhưng lên trang Baohiemxahoi.gov.vn để tra cứu Mã số BHXH lại của họ thì lại không tìm thấy kết quả. Em đang cầm sổ của họ. Nên tra lại không có. Và phần kê khai hộ gia đình nữa. Ai dùg phần mềm của VNPT chỉ giúp e với. Help me?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 22, 2017

account_box admin

One thought on “e chào các anh chị Em đang làm kê khai bảo hiểm lần đầu trên phần mềm của VNPT. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *