CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG do làm ăn không có lãi nên sếp kêu bây giờ kiếm đầu …

CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG do làm ăn không có lãi nên sếp kêu bây giờ kiếm đầu ra để xuất hoá đơn ra cân bằng chi phí để qua đầu năm sau giải thể. Ai quan tâm hay cần hoá đơn hãy liên hệ nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG do làm ăn không có lãi nên sếp kêu bây giờ kiếm đầu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *