Công ty A (FDI) đã đóng MST từ 2013 (đang làm thủ tục hoàn tất giải thể). Cty A …

Công ty A (FDI) đã đóng MST từ 2013 (đang làm thủ tục hoàn tất giải thể).
Cty A thuê đất tại KCN và sau đó cho cty B thuê lại và xuất hóa đơn không chịu VAT từ 2011.
Cơ quan thuế yêu cầu phải xuất hóa đơn 10% mới đúng quy định, nhưng bây giờ cty A không còn hóa đơn để xuất, và công văn của cục thuế HN trả lời DN là xin ý kiến Tổng cục thuế về việc được cấp hóa đơn lẻ, nhưng 2 năm rồi chưa có câu trả lời.
Rất mong cao kiến để cty A có thể được giải thể cho xong.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *