Nhà mình đã ai nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử chưa ạ? Cho e hỏi chút với. Đa tạ!…

Nhà mình đã ai nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử chưa ạ? Cho e hỏi chút với.
Đa tạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhà mình đã ai nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử chưa ạ? Cho e hỏi chút với. Đa tạ!…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *