Công ty em sang tháng 10 bắt đầu thanh toán tiền thuê nhà. Công ty nộp thuế thay…

Công ty em sang tháng 10 bắt đầu thanh toán tiền thuê nhà. Công ty nộp thuế thay cá nhân. Anh/chị nào đã quen làm thủ tục nộp thuế thay cho chủ nhà để được cơ quan thuế xuất cho hóa đơn thuê nhà rồi.Anh/chị chỉ giáo em với. Thủ tục hồ sơ chuẩn bị những mẫu biểu gì để mang lên cho cán bộ thuế. Em lần đầu đi làm thủ tục này ở chi cục thuế quận Hoàn Kiếm. với lại chỗ làm xa chi cục. Em muốn chuẩn bị đủ thủ tục để lên thuế làm 1 lần là được việc. Mong các tiền bối chỉ giáo em với. Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *