Chào a chị. Công ty em kinh doanh về mắt kính. Hiện đang chuẩn bị giải thể. Cần …

Chào a chị. Công ty em kinh doanh về mắt kính. Hiện đang chuẩn bị giải thể. Cần thanh lý mặt hàng mắt kính. Anh chị nào cần hóa đơn mắt kính thì liên hệ e.
Cám ơn mn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào a chị. Công ty em kinh doanh về mắt kính. Hiện đang chuẩn bị giải thể. Cần …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *