Cả nhà ơi mình đọc mà vẫn chưa hiểu rõ lắm cả nhà cho mình ý kiến với: hoá đơn đ…

Cả nhà ơi mình đọc mà vẫn chưa hiểu rõ lắm cả nhà cho mình ý kiến với: hoá đơn đã kê khai thuế rồi nhưng khách trả lại không lấy hoá đơn nữa mà hoá đơn trên 20tr mà do xuất hoá đơn cho bên nhà nước nên họ không chịu xuất lại hoá đơn trả hàng bây giờ mình phải làm thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *