Cả nhà có ai đang đóng BHXH ở Cầu Giấy không ạ? Công ty em tháng này thông báo đ…

Cả nhà có ai đang đóng BHXH ở Cầu Giấy không ạ? Công ty em tháng này thông báo đóng BHXH bị sai tỷ lệ BHXH là 25%. Em đã báo lên BHXH rồi và họ báo rằng tất cả doanh nghiệp ở Cầu Giấy đều bị vậy. Nhưng đến hôm nay họ vẫn chưa gửi lại thông báo mới thì làm như nào vậy cả nhà?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *