1. BIDV: STK 22010000592209 Phan Thị Anh Thơ BIDV Thăng Long 2. Vietcombank: S…


1. BIDV: STK 22010000592209
Phan Thị Anh Thơ
BIDV Thăng Long
2. Vietcombank: STK 0451000264685
Phan Thị Anh Thơ
Vietcombank chi nhánh Thành Công
3. Agribank: STK 1460 205 356 528
Phan Thị Anh Thơ
Agribank CN Nam Hà Nội
4. Techcombank: STK 19025875452995
Phạm Thị Nhung
Techcombank Chi nhánh Chương Dương
5. Tiền mặt: Thái Linh Ngà: địa chỉ 25 Vũ Ngọc Phan, toà nhà viện công nghệ, Đống Đa, Hà Nội (0976 341 979)
Nội dung CK: “Số điện thoại”_SNWKT15_”Số người dự”

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

16 thoughts on “1. BIDV: STK 22010000592209 Phan Thị Anh Thơ BIDV Thăng Long 2. Vietcombank: S…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *