Cho e hỏi ngoài lề tý máy tính e bật lên màn như này là bị làm sao ạ….

Cho e hỏi ngoài lề tý máy tính e bật lên màn như này là bị làm sao ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho e hỏi ngoài lề tý máy tính e bật lên màn như này là bị làm sao ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *