Chào các bạn! Cả nhà cho mình hỏi, Khi người đại diện theo pháp luật của công ty…

Chào các bạn!
Cả nhà cho mình hỏi, Khi người đại diện theo pháp luật của công ty làm lại cmnd (thay đổi ngày cấp) thì có phải làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh không
Và thủ tục bao gồm những gì nhỉ
Có bạn nào đã từng làm rồi chỉ giùm mình với.
Cảm ơn cả nhà nhiều nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 20, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Chào các bạn! Cả nhà cho mình hỏi, Khi người đại diện theo pháp luật của công ty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *