Cả nhà ơi, có ai làm kế toán giá thành công ty liên quan đúc sản phẩm nhựa không…

Cả nhà ơi, có ai làm kế toán giá thành công ty liên quan đúc sản phẩm nhựa không ạ, cho e hỏi chút với: bên e đúc sản phẩm ra có cả hàng OK và hàng không OK, vậy khi tính giá thành thì e tính cho cả 2 loại hay chỉ tính 1 loại OK thôi ạ, e cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 20, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, có ai làm kế toán giá thành công ty liên quan đúc sản phẩm nhựa không…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *