Dự thảo luật BHXH từ 01/01/2018, lao động ký hợp đồng đủ 1 tháng phải đóng Bảo h…

Dự thảo luật BHXH từ 01/01/2018, lao động ký hợp đồng đủ 1 tháng phải đóng Bảo hiểm bắt buộc vậy giả sử như này thì Bảo hiểm có thất nghiệp không? Nếu mô hình này ra đời:
– 1 mô hình sẽ nở rộ trong tương lai, các công ty sẽ thuê nhân lực các công ty dịch vụ, công ty dịch vụ thuê chéo nhân lực của nhau chỉ ký 29 ngày. Như vậy 1 cty sẽ liên kết 11 công ty khác để cho ra 12 ông dịch vụ khác nhau. Bởi quy định của Bảo hiểm là trong 1 năm ký hợp đồng trên 1 tháng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Qua năm lại tính lại từ đầu.
Suy nghĩ loé lên và giải trí cùng các bạn kế toán 1 chút????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Dự thảo luật BHXH từ 01/01/2018, lao động ký hợp đồng đủ 1 tháng phải đóng Bảo h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *