Các bác ơi, e kt mới, chưa rõ phần nayd ợ mong các bác chỉ giáo Cty e là 100% v…

Các bác ơi, e kt mới, chưa rõ phần nayd ợ mong các bác chỉ giáo
Cty e là 100% vốn nc ngoài
Nc ngoài gửi vào tk vốn đầu tư là hơn 100.000 usd
Giờ e chuyển sang tk vnđ, sau đó rút tiền mặt và ck thanh toán cho các bên khác coa đc ko hả các bác????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các bác ơi, e kt mới, chưa rõ phần nayd ợ mong các bác chỉ giáo Cty e là 100% v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *