Cả nhà cho e hỏi chút với, theo mọi người, hóa đơn bánh trung thu mua tặng công …

Cả nhà cho e hỏi chút với, theo mọi người, hóa đơn bánh trung thu mua tặng công nhân viên xuất vào khu chế xuất thì thuế suất trên hóa đơn sẽ là bn % ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút với, theo mọi người, hóa đơn bánh trung thu mua tặng công …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *