BTC SNWKT15 nhắn tìm chủ nhân của món tiền chuyển vào Tài khoản Agribank của Pha…

BTC SNWKT15 nhắn tìm chủ nhân của món tiền chuyển vào Tài khoản Agribank của Phan Thị Anh Thơ lúc 20h ngày 19/09.

Vì không có tên, số điện thoại nên bạn nào chuyển khoản thì nhắn tin cho BTC xác nhận nhé! <3
BTC SNWKT15 nhắn tìm chủ nhân của món tiền chuyển vào Tài khoản Agribank của Phan Thị Anh Thơ lúc 20h ngày 19/09.

Vì không có tên, số điện thoại nên bạn nào chuyển khoản thì nhắn tin cho BTC xác nhận nhé! <3

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *