WEBKETOAN – CHUNG MỘT MÀU CỜ SẮC ÁO Webketoan đã trải qua gần 15 năm xây dựng …

WEBKETOAN – CHUNG MỘT MÀU CỜ SẮC ÁO

Webketoan đã trải qua gần 15 năm xây dựng và phát triển. Những ngày qua, Ban Quản Trị liên tục thực hiện các chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm sinh nhật WKT tại 3 miền.
Thành viên WKT ở khắp mọi miền và thật vui khi chúng ta có thể nhận diện nhau qua cùng một màu cờ sắc áo.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm, Ban Quản Trị đã thiết kế một khung nhận diện đặc biệt để “mặc áo” cho avatar, mong được các bạn thành viên ủng hộ nhiệt tình bằng cách sau:

Xem avatar của bạn nào đã có frame của WKT, bấm vào nút “try it” là sẽ thêm hình. Xem hình đính kèm.
Link để thử: https://www.facebook.com/quynh.trang.3517

Vui mừng và tự hào khi chúng tôi có những đồng đội chung sức vì màu cờ sắc áo Webketoan.

TM. BQT Webketoan
Thanh Nam

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “WEBKETOAN – CHUNG MỘT MÀU CỜ SẮC ÁO Webketoan đã trải qua gần 15 năm xây dựng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *