Các anh chị cho em hỏi khi làm QT TTNCN mẫu 05-3QT TNCN em ko kê khai chỉ tiêu s…

Các anh chị cho em hỏi khi làm QT TTNCN mẫu 05-3QT TNCN em ko kê khai chỉ tiêu số 22 vì nghĩ ko cần thiết mà phần mềm cũng ko bắt buộc phải nhập. Hôm nay em nhận được công văn thuế bắt giải trình và bổ sung. Ko biết có bị phạt ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *