Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi: có quy định nào ấn định doanh thu bán hàng th…

Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi: có quy định nào ấn định doanh thu bán hàng theo thông báo giá trần bán lẻ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị trong diễn đàn cho em hỏi: có quy định nào ấn định doanh thu bán hàng th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *