Mọi người có biết công ty đài loan hay người hoa tuyển dụng nhân sự hay kế toán …

Mọi người có biết công ty đài loan hay người hoa tuyển dụng nhân sự hay kế toán không ạ,ở hồ chí minh hoặc ở long an.Mọi người có biết thì chỉ em với ạ.Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 17, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người có biết công ty đài loan hay người hoa tuyển dụng nhân sự hay kế toán …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *