Thông báo phát hành hóa đơn lần 2 Chào cả nhà! Cho mình hỏi. Bên mình mới in lại…

Thông báo phát hành hóa đơn lần 2
Chào cả nhà!
Cho mình hỏi. Bên mình mới in lại hóa đơn (năm 2016 in và phát hành 2 lần, năm 2017 vẫn giữ mẫu cũ phát hành thêm 30 cuốn)
Giờ mình kê khai thông báo phát phành qua mạng sau đó in ra rồi mang một bản cùng với hóa đơn mẫu, hợp đồng, thanh lý hợp đồng in lên chi cục thuế nhỉ
Lâu không phải làm thông báo chẳng rõ thủ tục giờ thế nào
Ai biết chỉ cho mình với!
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 16, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Thông báo phát hành hóa đơn lần 2 Chào cả nhà! Cho mình hỏi. Bên mình mới in lại…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *